شمیم مهاجر

mohajer@gmail.com
تجربیات و تخصص های سر آشپز

سرآشپز شمیم مهاجر دارای مدرک حرفه ای " آشپز هتل درجه 2" از سازمان فنی و حرفه ای و مدرک "بهداشت عمومی " از مرکز بهداشت استان خراسان می باشد و بیش از 4 سال است که به پخت غذا و دسر بصورت خانگی مشغول است.

ارسال نظر
لیست نظرات
برای ثبت سفارش تاریخ و محدوده را انتخاب نمایید